กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
การประชุมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย "1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ" ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางปรานอม ยะมัง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย นายธีร์ธวัช ปัญญแจ้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายนิกร มะโน ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย "1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ" ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสวนสน สพป.เชียงใหม่ เขต 5

Facebook Youtube Messenger