กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
การเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.ชม เขต 5 ได้ให้โอวาทและร่วมแสดงความยินดีในการเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวนทั้งหมด 28 ราย ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Facebook Youtube Messenger