กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
การเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.ชม เขต 5 พร้อมด้วย นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ นายศักดิ์ชัย ใจแป้ รองผอ.สพป.ชม เขต 5 ให้โอวาทและถ่ายรูปร่วมแสดงความยินดีในการเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 จำนวนทั้งหมด 42 ราย ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Facebook Youtube Messenger