กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางบุญตา งามวัฒนากุล รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากกองลูกเสือโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ จำนวน 8 กองลูกเสือ เนตรนารี รวมจำนวนทั้งสิ้น 367 คน ดังนี้ 1. กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 2. กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง 3. กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านวังลุง (เพชรประชานุเคราะห์) 4. กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านหางดง 5. กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านตาลใต้ 6. กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 7. กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านโค้งงาม 8. กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านผาแตน การจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของเหล่าลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้ตระหนักและยึดมั่นในอุดมการณ์ลูกเสือและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

Facebook Youtube Messenger