กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ สนามโรงเรียนบ้านบ่อหลวง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย ใจแป้ รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ สนามโรงเรียนบ้านบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากกองลูกเสือโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ จำนวน 10 กอง ดังนี้ 1. กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 2. กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านวังกอง 3. กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านขุน 4. กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 5. กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านแม่ลาย 6. กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านแม่สะนาม 7. กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านกิ่วลม 8. กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 9. กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านพุย 10. กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านเตียนอาง การจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของเหล่าลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้ตระหนักและยึดมั่นในอุดมการณ์ลูกเสือและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

Facebook Youtube Messenger