กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
ร่วมวางพวงหรีดงานศพ พ่อคำปัน โกฏธิ บิดาของ นายประยูร โกฏธิ ผอ.โรงเรียนบ้านโค้งงาม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางบุญตา งามวัฒนากุล รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย บุคคลากรในสังกัด ได้ร่วมวางพวงหรีดงานศพ พ่อคำปัน โกฏธิ บิดาของ นายประยูร โกฏธิ ผอ.โรงเรียนบ้านโค้งงาม ณ บ้านโค้งงาม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

Facebook Youtube Messenger