กิจกรรมโรงเรียนในสัดกัด

รายละเอียด
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ของโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ของโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 และโรงเรียนบ้านแปลง 2 เข้าร่วมพิธีกับโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม

Facebook Youtube Messenger