ติดต่อเรา

ที่อยู่:

404 หมู่ 10 ถนนฮอด-วังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240

โทร:

053-461089

053-461161

แฟกซ์ 053-461125

หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานฯ:

ผู้อำนวยการเขตฯ : 109, รองสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ : 106, เลขานุการ ผู้อำนวยการเขต : 108, ธุรการเขตฯ : 133, หน้าห้อง รองเทียม วันมหาชัย : 120, ประชาสัมพันธ์ : 101, กลุ่มบริหารการเงินฯ : 126, พัสดุ : 103, ICT : 102, กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา : 121, หน่วยตรวจสอบภายใน : 132, กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 122, กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา : 123, กลุ่มนโยบายและแผน : 131, กลุ่มบริหารงานบุคคล : 128, กลุ่มกฏหมายและคดี : 105