กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวจันทนา พนมการ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Phanomkarn@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางสาวณัฐน์พิมล ไพศาลธารา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

Prim.33@hotmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางสาวอันธิกา อินต๊ะ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

anthikaja@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางสาวกีรติ การะบูรณ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

Puan_kee@hotmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นายตรัญ รักร่วม

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

tran.area5@gmail.com

0956989498

นางสาวเจนจิรา ปัญญาเหล็ก

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

jajiren.punya@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นายธนวัฒน์ มุทุมณ

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่ฯ

f.thanawat.mut@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางธัญญรัตน์ จันทมานนท์

อัตราจ้าง

thanyarat1020@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางสาวสมฤดี ขันตั้ง

อัตราจ้าง

tuktik_5492@hotmail.com

ยังไม่มีข้อมูล