กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายพิชิต ตุ่นติ๊บ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

pichit_t1309@hotmail.com

ยังไม่มีข้อมูล

น.ส.ศิริพรรณ นันตาบุญ

อัตราจ้าง

pampam92@windowslive.com

ยังไม่มีข้อมูล

นางสาวลำดวน ชาติวิเศษ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

mammamchatwiset@gmail.com

ยังไม่มีข้อมูล