กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายศุภวัฒน์ พรหมปัญญา

อัตราจ้าง

supawat@chiangmaiarea5.go.t

ยังไม่มีข้อมูล

นายปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ

อัตราจ้าง

tong@chiangmaiarea5.go.th

ยังไม่มีข้อมูล

นายวีรพงษ์ คำผง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

weerapong@esdc.go.th

0841748390

Facebook Youtube Messenger