กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

รายละเอียด
"นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองฮอด

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางอริศรา กังแฮ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรในสังกัด ออก "นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่