กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

รายละเอียด
" วันนวมินทรมหาราช "13 ตุลาคม 2566

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางบุญตา งามวัฒนากุล รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร " วันนวมินทรมหาราช "13 ตุลาคม 2566 โดยมี นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอฮอด เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Youtube Messenger