กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียด
กลุ่มกฎหมายและคดี กลุ่มบริหารงานการเงินฯ รดน้ำดำหัว นายสกุล แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2566

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 นางกานดา บาร์บิเยร์ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี นางอริศรา กังแฮ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ และบุคลากรในสังกัด ร่วมสระเกล้า รดน้ำดำหัว นายสกุล แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2566 ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 5