กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียด
กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มอำนวยการ ร่วมรดน้ำดำหัว นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 นำโดย นางปรานอม ยะมัง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางเกศราพร นะจา ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมรดน้ำดำหัว นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2566 ตามประเพณีวัฒนธรรมไทย ณ ห้องผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5