กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

รายละเอียด
การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ในการนี้ นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบ ณ ห้องประชุมออบหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5