กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
การประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต5

วันที่ 3 พฤษาคม 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมด้วย นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ นางบุญตา งามวัฒนากุล นายศักดิ์ชัย ใจแป้ รองผอ.สพป.ชม เขต 5 โดยมีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ และร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ "สพฐ.เสริมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต" ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5