กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

รายละเอียด
การประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางบุญตา งามวัฒนากุล รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Youtube Messenger