กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
การประชุมติดตามการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน Pisa ในระดับเขตพื้นที่

วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย ใจแป้ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน Pisa ในระดับเขตพื้นที่ พร้อมด้วยนางสาววชิราพร สุวรรณศรวล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ โดยผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสวนสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5