กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (แบบสัญจร) ครั้งที่ 4 -2567 ณ โรงเรียนชุมชนบ้นอมก๋อย

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (แบบสัญจร) ครั้งที่ 4/2567 พร้อมด้วยนายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ นางบุญตา งามวัฒนากุล นายศักดิ์ชัย ใจแป้ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ณ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการจัดทำสัญญาความร่วมมือ MOU ระหว่างโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดเชียงใหม่ กับโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดย คุณสาโรจน์ ศิริเมือง ผู้ประสานงานภาค 1 มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน และบริษัท สยามสไมล์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมพบปะผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมรับชม VTR โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย