กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
การประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างและแก้ไขแนวทางการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางบุญตา งามวัฒนากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วยนายตรัญ รักร่วม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างและแก้ไขแนวทางการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2567 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสวนสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5