กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

รายละเอียด
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์ (ITA Online)

วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานพร้อมด้วย นางบุญตา งามวัฒนากุล นายศักดิ์ชัย ใจแป้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์ (ITA Online) โดยมีกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ ปฏิญาณตนพร้อมรับธงตราสัญญาลักษณ์เขตพื้นที่สุจริต กิจกรรมสันทนาการ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กร เพื่อเสริมกสร้างจริยธรรมองค์กร พร้อมทั้งแจ้งแนวทางการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และเน้นย้ำให้ผู้บริหาร/บุคลากรในสังกัด ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5