กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
การสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2567

วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ นางบุญตา งามวัฒนากุล นายศักดิ์ชัย ใจแป้ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป้นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2567 ในการนี้ ได้มีนายสินอาจ ลำพูนพงศ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย นายอุทิศ ขัติวงษ์ และนายธวัช นะติกา อนุกรรมการฯ ได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์สอบโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามและศูนย์สอบโรงเรียนฮอดพิทยาคมเพื่อกำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำในการดำเนินการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดรวมทั้งให้กำลังใจคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่และผู้เข้าสอบ โดยมีผู้มีสิทธิสอบ จำนวน 1,113 คน จำนวนผู้มาสอบ 1,072 คน ขาดสอบ 41 คน