กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
การสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ)

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประธานดำเนินการ พร้อมด้วย นายพิชิต ตุ่นติ๊บ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรในสังกัด ดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) เอกวิชาคณิตศาสตร์ สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 ภาค ก. และภาค ข. ณ ห้องประชุมออบหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5