กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
การอบรมพัฒนาบุคลากรการใช้สื่อดิติทัลเพื่อการทำงาน Digital For Work 2024 รุ่น 1 หลักสูตร CANVA + GOOGLE FORMS ณ ห้องประชุมสวนสน

วันอังคารที่ 7 พฤษาภาคม 2567 นายวีรพงษ์ คำผง รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมพัฒนาบุคลากรการใช้สื่อดิติทัลเพื่อการทำงาน Digital For Work 2024 รุ่น 1 หลักสูตร CANVA + GOOGLE FORMS ณ ห้องประชุมสวนสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5