กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2566 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านแม่ต๋อม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 8 กันยายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางสาวจันทนา พนมการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2566 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านแม่ต๋อม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด พื้นที่อำเภออมก๋อยเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้