กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
การอบรมเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย ดร.วิบูล ทานุชิต ผู้ทรงคุณวุฒิเขตตรวจราชการ ที่ 15 เป็นวิทยากร ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่