กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโครงการสร้างโอกาสด้านการศึกษาและเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียน ปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนบ้านตุงลอย

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู โดยการนำ นายประสงค์ พยุงกรพินธุ์ ผอ.โรงเรียนบ้านตุงลอย จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโครงการสร้างโอกาสด้านการศึกษาและเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียน ปีงบประมาณ 2566 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ตามนโยบาย สพฐ. โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากวิทยาลัยการอาชีพจอมทองให้ความรู้ทางด้านวิชาช่างต่าง ๆ ณ โรงเรียนบ้านตุงลอย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่