กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

รายละเอียด
กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2567

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย ใจแป้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย นางสาวจันทนา พนมการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยนายจักรพันธุ์ ทองอ่ำ นายอำเภอฮอด เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Youtube Messenger