กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

รายละเอียด
กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ เคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาณเขตสุจริต

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นาสสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นางบุญตา งามวัฒนากุล รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายศักดิ์ชัย ใจแป้ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ เคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาณเขตสุจริต ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 สพป.เชียงใหม่ เขต 5