กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียด
คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 นาสยสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายเทียม วันมหาชัย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอมก๋อย เครือข่ายสุวรรณคีรี เครือข่ายนันทบุรี และเครือข่ายยอดดอยสามัคคี ณ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่