กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียด
ฉก.ชน.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ร่วมแสดงความเสียใจและมอบเงินช่วยครอบครัวนักเรียน อัคคีภัย

วันที่ 3 เมษายน 2566 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 5 (ฉก.ชน.สพป.เชียงใหม่ เขต 5) โดย นายสกุณ แก้วพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางสาวจันทนา พนมการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยครอบครัวนักเรียน เด็กหญิงจิราพร หน่อยเชอ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแม่อมลอง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) เนื่องจากบ้านของนักเรียนประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566 ทำให้บ้านเสียหายทั้งหลัง สิ่งของเครื่องใช้ได้รับความเสียหายทั้งหมด ส่งผลทำให้นักเรียนไม่มีที่พักอาศัย และขาดแคลนเครื่องอุปโภคและบริโภค