กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

รายละเอียด
ตัวแทนรับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางสาวจันทนา พนมการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุล รก. ผอ.รร.บ้านห่างหลวง และนายศรีวัน คำพ่าย รก.ผอ.รร.บ้านแม่ลานหลวง รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค โดยมี ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร ผอ.โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธาน ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่