กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
นางบุญตา งามวัฒนากุล รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังกอง

วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางบุญตา งามวัฒนากุล รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังกอง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ในการดำเนินงานซ่อมแซมสุขาในโรงเรียน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการ “สุขาดี มีความสุข” และตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2567 ของโรงเรียนบ้านวังกอง โดยได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านอาคารสถานที่ ความปลอดภัยของครุภัณฑ์ และการวางแผนรับมือภัยต่างๆในโรงเรียน