กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

รายละเอียด
นางบุญตา งามวัฒนากุล รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5ร่วมพิธีมอบถวายอาคารสำนักงาน โรงคัดแยกคุณภาพเมล็ดกาแฟ และร้านลานนาคาเฟ่

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางบุญตา งามวัฒนากุล รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีมอบถวายอาคารสำนักงาน โรงคัดแยกคุณภาพเมล็ดกาแฟ และร้านลานนาคาเฟ่ ณ มูลนิธิพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่