กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
นางบุญตา งามวัฒนากุล ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดอำเภอดอยเต่า

วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางบุญตา งามวัฒนากุล รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอดอยเต่า พร้อมด้วย นางสาวจันทนา พนมการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางปรานอม ยะมัง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแปลง 5 อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Youtube Messenger