กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

รายละเอียด
นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เข้าร่วมประชุม

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เข้าร่วมประชุมคลัสเตอร์ 15 การพัฒนาการศึกษาของคลัสเตอร์ 15 การดำเนินการตามนโยบายของ สพฐ. และแนวทางการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัทโมเดิรน์ เอ็นดูเคชั้น มอลล์ จำกัด สาขาสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่