กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

รายละเอียด
นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นำเสนอผลการปฏิบัติงานในระยะเวลา 12 เดือน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด นำโดย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในระยะเวลา 12 เดือน เพื่อรับฟังคำแนะนำ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการให้การปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้เข้ารับการประเมิน ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 15 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) ณ ห้องประชุมอิงดอย ชั้น 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Youtube Messenger