กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียด
นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มต่าง ๆ และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน ฯ นำโดย 1.ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ประธานกรรมการ 2.ดร.รตนภูมิ โนสุ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ กรรมการ 3.ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ข้าราชการบำนาญอดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ กรรมการ 4.นางสาวอัจจิมา รัตนาจารย์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. เลขานุการ และ 5.นางสาวขวัญตา ดำสว่าง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ช่วยราชการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. ผู้ช่วยเลขานุการ ลงพื้นที่ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ณ ห้องประชุมออบหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5