กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียด
นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ร่วมงานฌาปนกิจศพ

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายสายัญ โพธิ์สุวรรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ร่วมงานฌาปนกิจศพ นางสาวกฤศรามณ สายอุปราช เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2 เสียชีวิตจากการประสบอุบติเหตุ โดยการนำ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานวางผ้าไตร และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว ณ วัดปงสนุกใต้ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง