กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

รายละเอียด
นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ร่วมพิธีเปิด(โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ร่วมพิธีเปิดและร่วมให้กำลังใจตัวแทนโรงเรียน (โรงเรียนบ้านตาลเหนือ)เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอ การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่