กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

รายละเอียด
นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจผู้รับการประเมิน ภาค ค.

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานคณะกรรมการฯ นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการนี้ ผอ.สพป.ชม. 5 รองผอ.สพป.ชม.5 ได้ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจผู้รับการประเมิน ภาค ค. และคณะทำงานฯ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่