กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ประชุมผู้บริหาร (CEO) ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมสวนสน สพป.เชียงใหม่ เขต 5