กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียด
นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน จัดกิจกรรม " Big Cleaning Day "

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม " Big Cleaning Day " ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดอาคารสำนักงานฯ ช่วยกัน ลด คัดแยก ขยะ ภายในห้องทำงาน และอาคารโดยรอบสำนักงานฯ ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 5