กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียด
นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน พร้อมด้วย นางอริศรา กังแฮ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวทิวา อินทรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฯ ร่วมประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ่อหลวง และเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ่อสลี ณ ห้องประชุมม่อนจอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5