กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียด
นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เยี่ยมและให้กำลังใจ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.00 น. นำโดย นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ตัวแทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา รุ่น 65 นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ตัวแทนรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่/แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ได้ไปเยี่ยมและให้กำลังใจ ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และ นายเรืองยศ ปันศิริ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ซึงพักฟื้นร่างกาย ณ บ้านพักจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน