กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียด
นายสกุล แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นตัวแทน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คารวะ สระเกล้า รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2566

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2566 นายสกุล แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นตัวแทน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คารวะ สระเกล้า รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2566 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ