กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

รายละเอียด
นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และคณะทำงาน ก.ต.ป.น. ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่