กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

รายละเอียด
นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 และเปิดบ้านวิชาการ ประจำปี 2566 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฮอด - นาคอเรือ

วันที่ 12 กันยายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน เปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 และเปิดบ้านวิชาการ ประจำปี 2566 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฮอด - นาคอเรือ ในการนี้ได้มีโรงเรียนในเครือข่ายฯ ได้เข้าร่วม ได้แก่โรงเรียนบ้านนาคอเรือ โรงเรียนบ้านแควมะกอก โรงเรียนบ้านแม่งูด โรงเรียนบ้านตีนตก โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา และโรงเรียนบ้านดงดำ ณ โรงเรียนบ้านแควมะกอก อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่