กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

รายละเอียด
นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดงานกีฬานักเรียน "ผาแตนเกมส์" และงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด เปิดงานกีฬานักเรียน "ผาแตนเกมส์" และงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในการนี้ มีผู้นำชุมชน และผู้ปกครองเข้าร่วมงานกีฬาสีในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนบ้านผาแตน อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่